Uświęcająca siła milczenia

silence_mWbrew pozorom milczenie nie oznacza milczenia, a więc powstrzymywania się od mówienia. O tym, czym jest prawdziwie rozumiane i właściwie stosowane milczenie mówi Uświęcająca siła milczenia.

Ta książka ma niewiele sobie równych, bowiem łączy najczystsza mistykę w jej praktycznym zastosowaniem. Wskazując na ideały, do osiągnięcia których zmierza człowiek na ścieżce duchowego rozwoju, uczy jak wcielać je w codzienne życie; wskazując na błędy, uczy, jak je usuwać, naprawiać czy zmieniać, tak, aby ich więcej nie powtarzać. Podstawą dokonania wszelkich zmian jest przede wszystkim poznanie samego siebie i wiara w bezgraniczne możliwości boskiej duszy, która jest w nas. Warunkiem podstawowym jest wytrwałość, cierpliwość oraz poświęcenie w pracy nad samym sobą. W pracy, której owocem będzie pokój w duszy i wyzwolenie jej boskich sił, drzemiących w każdym człowieku.

Cóż nam pomoże milczenie języka, jeśli serce jest wzburzone, a uczucia poruszone? Co nam dam włożenie czystego ubrania, jeśli ciało pozostaje brudne. Chcąc, by w ogrodzie naszego serca zakwitła róża miłości, siły spokoju, należy w pierwszym rzędzie wykorzenić ciernie własnych negatywnych uczuć.

A te wynikają nie tylko w mowy, są również efektem naszych myśli i czynów.

 • Format A-5, ss. 136; c. det. 27,00 PLN
 • Oprawa miękka, foliowana
 • ISBN 978-83-62371-10-5

Złota Księga

goldaz_mZapraszam wszystkich do przestudiowania Złotej Księgi Saint Germain. Dokładnie tak: przestudiowania, a nie zwykłego przeczytania. Autor ukazuje tajemnice najpotężniejszej dostępnej dla człowieka afirmacji, którą jest JAM JEST. Celem medytacyjnej drogi życia, według St. Germain’a, jest dotarcie do boskiej, czystej świadomości, a droga do niej prowadzi właśnie przez medytację bądź afirmację JAM JEST. Według autora jesteśmy i zawsze byliśmy Stwórcami, zawsze byliśmy doskonali i posiadaliśmy dar tworzenia rzeczywistości, jednakże oddaliliśmy się od Źródła, od Boga i zatraciliśmy nasze wspaniałe, boskie zdolności. Złota Księga podpowiada, jak wrócić na właściwą drogę, jest wręcz podręcznikiem pozwalającym na obudzenie Bogów drzemiących w nas samych. W dobie zbliżających się przemian coraz więcej ludzi sięga po te lub inne nauki. Może zmiany nie będą łatwe ale już sama świadomość, że mogą one nastąpić, pomaga w przetrwaniu transformacji, jaka czeka każdego z nas, którzy studiują tę księgę.

To unikalna książka, perła ezoterycznej wiedzy, pozwalająca zrozumieć jak ważne jest to, co powodujemy bądź tworzymy własnymi słowami, zwłaszcza, kiedy je niewłaściwie stosujemy. Używamy wówczas najpotężniejszej Boskiej Zasady Działania we Wszechświecie – JAM JEST.

Godne uwagi są afirmacje, których sens – najkrócej mówiąc – sprowadza się do podkreślenia, iż naturalną tendencją życia jest Miłość, Pokój, Piękno, Harmonia oraz Obfitość. TY sam kształtujesz własne życie, wprowadzając w nie Doskonałość Boskiej Miłości.

 • Druk na wyłączność dla OSDW „Azymut”
 • Format A-5, ss. 240; cena det. 33,00 PLN
 • ISBN 978-83-62371-09-9

Piąta Ewangelia z suplementem

vewangelia_sTa Praewangelia przez wiele lat była przechowywana w jednym z buddyjskich klasztorów w Tybecie, aby nie skalały jej ręce fałszerzy. Zawiera ona wydarzenia, rozmowy oraz wypowiedzi Jezusa, pogłębiające i wyjaśniające rzeczywisty sens Jego nauki, których nie ma w pozostałych czterech, obowiązujących oficjalnie, zwanych Kanonicznymi. Dwa najbardziej istotne elementy, odróżniające V Ewangelię od pozostałych, to braterski stosunek Jezusa do zwierząt i wielokrotnie akcentowana idea reinkarnacji. Tekst Ewangelii życia doskonałego można uznać za miarodajny, wolny od przeróbek, jakie czyniono po soborze nicejskim w 325 r. Może on jednak zawierać błędy czy też nieścisłości, obciążające autora (autorów?) Piątej Ewangelii.

Krytyczne i szczegółowe objaśnienia, jak i dodatkowe informacje, są zawarte w Suplemencie. Nowe fakty i prawidłowe sformułowania nauk Mistrza Jezusa, wzbogacone analizą kontrowersyjnych fragmentów tekstu V Ewangelii oraz komentarzem, zarówno ezoterycznym, jak i opartym na aktualnej wiedzy i dostępnych dowodach pozwalają Czytelnikowi na indywidualną ocenę w oparciu o logiczne rozumowanie.

 • Druk na wyłączność dla OSDW „Azymut”
 • Format A-5, ss. 360; cena det. 38,00 PLN
 • ISBN 978-83-62371-11-2

Ciało przyczynowe

casualbody_sW poprzednich trzech tomach tej serii, a mianowicie w »Ciele eterycznym«. »Ciele astralnym« i »Ciele mentalnym«, opisany został przebieg życia każdego z tych trzech wyższych narzędzi człowieka.

Studia nad ciałem przyczynowym wchodzą w nową fazę i przegląd ewolucji człowieka musi mieć o wiele szerszy zasięg. Powodem tego jest fakt, że podczas gdy ciała: eteryczne, astralne i mentalne istnieją tylko w ciągu jednej ludzkiej inkarnacji, to znaczy są wyraźnie śmiertelne, to ciało przyczynowe istnieje przez czas całej ewolucji człowieka, w ciągu wielu inkarnacji, i dlatego jest względnie nieśmiertelne — ponieważ istnieje moment, kiedy człowiek po zakończeniu swej normalnej ludzkiej ewolucji rozpoczyna ponadnormalną ewolucję i traci ciało przyczynowe, w którym żył i rozwijał się podczas minionych wieków…

Należy odkryć i zbadać pochodzenie oraz narodzenie ciała przyczynowego, to znaczy poznać, jak się ono uformowało na początku. Stwierdzając, że ma początek, dostrzegamy natychmiast, że nie tylko musi ono mieć swój koniec, ale także istnieje jako inna forma świadomości, która posługuje się ciałem przyczynowym, podobnie jak ego w ciele przyczynowym posługuje się ciałami osobowości. Tą inną formą świadomości jest oczywiście ludzka monada…

Szczegółowe poznanie istoty ego, które mieszka w ciele przyczynowym i nim się posługuje, rzutując w niego cykl reinkarnacji. Musimy poznać to, co nazywa się triszną, pragnieniem, i jest prawdziwą przyczyną reinkarnacji.

 • Druk na wyłączność dla OSDW „Azymut”
 • Format 123*198, ss. 432; cena det. 39,00 PLN
 • ISBN 978-83-62371-18-1

Ciało mentalne

mentalbody_sJest to trzecia — po »Ciele eterycznym« i »Ciele astralnym« — książka z serii omawiającej poszczególne ciała subtelne człowieka. Jej tematem jest struktura i funkcje ciała mentalnego oraz życie w świecie mentalnym (po śmierci fizycznej i astralnej). Przede wszystkim zajmiemy się ciałem mentalnym jako narzędziem, za pomocą którego przejawia się jaźń jako konkretny intelekt i w którym rozwijają się zdolności umysłu, z pamięcią i wyobraźnią włącznie; w ostatnich stadiach ewolucji człowieka służy ono za oddzielne i samoistne narzędzie świadomości, w którym człowiek może żyć i działać całkiem niezależnie od ciała fizycznego i mentalnego.

Psychologia okultystyczna dzieli umysł człowieka na dwie odrębne części: ciało mentalne zajmujące się szczegółami i tym, co nazywamy konkretnymi myślami; ciało przyczynowe, które zajmuje się zasadami i abstrakcyjnymi, oderwanymi myślami. Tak więc ciało mentalne ma do czynienia z myślami mającymi kształt, czyli rupą, natomiast ciało przyczynowe z myślami bez kształtu, czyli arupą.

Analogii może nam tu dostarczyć matematyka: arytmetyka, zajmująca się konkretnymi liczbami, należy do niższej części umysłu; algebra zaś, zajmująca się symbolami oznaczającymi liczby w ogóle, przynależy do wyższej części umysłu. Terminów kształt i bez kształtu nie należy oczywiście rozumieć w sensie absolutnym, lecz względnym.

 • Druk na wyłączność dla OSDW „Azymut”
 • Format 123*198, ss. 408; cena det. 39,00 PLN
 • ISBN 978-83-62371-17-4

Przebudzenie Atlantydy

coriatlantyda_mPrzebudzenie Atlantydy – II Księga trylogii Przekazy z Syriusza

Niczym z Kroniki Akashy w filmie Indiana Jones, Przebudzenie Atlantydy czyta się jak powieść science fiction i książkę akcji zarazem, pełną wiedzy, w której słychać też pewien proroczy ton, rozbrzmiewający od zarania dziejów… najbardziej inspirujący channeling spośród wszystkich, jakie do tej pory czytałem. Nie stroni od świata polityki, aczkolwiek nieustannie przypomina nam, że jesteśmy zdolni wyjść poza ograniczenia systemów społecznych, w których obecnie żyjemy… pozycja naprawdę pouczająca i uskrzydlająca, przekazana w sposób bardzo wszechstronny i pełen miłości.

Robert Phoenix, były redaktor Mondo 2000

W tej kontrowersyjnej książce, jasnowidząca Patricia Cori przybliża nam obraz zaginionej kultury Atlantydy zarówno, jako wysoko rozwiniętej cywilizacji, jak i paraleli naszej obecnej globalnej sytuacji: transformacji Ziemi, ingerencji pozaziemskich istot oraz konspiracji tajnego rządu. Przebudzenie Atlantydy przedstawia nieudokumentowaną historię ludzkości, wyjaśniając jak i dlaczego ta wielka atlantydzka cywilizacja została opanowana przez kulturę pozaziemską, która następnie stworzyła pierwszy Tajny Rząd, oraz w jaki sposób aktualnie manipuluje się Ziemią przy użyciu metod i technologii zatrważająco przypominających te, które stosowano przeciwko waszym atlantydzkim przodkom. Zdaniem Cori, poznanie i zrozumienie dziejów Atlantydy, może nam pomóc uzdrowić i podnieść na duchu naszą własną, coraz bardziej zagrożoną cywilizację.

Przekazy z Syriusza służą propagowaniu wiedzy zdobytej za pośrednictwem channelingu, pochodzącej od Wysłanników Wysokiej Rady Syriusza – istot z szóstego wymiaru, oddanych sprawie transformacji ludzkiej świadomości. Patricia Cori spisuje przekazy Wysłanników od 1997 roku.

 • Druk na wyłączność dla OSDW „Azymut”
 • Format 123*198, ss. 272; cena det. 35,00 PLN
 • ISBN 978-83-62371-12-9

Kosmos duszy

coricosmos_mKosmos Duszy – I Księga trylogii Przekazy z Syriusza

Kosmos Duszy to prawdziwy „sygnał przebudzenia” dla ludzkości – …Patricia Cori ma rację. Ludzkość zmierza do ewolucyjnego skoku.

Ruth S. Montgomery, autorka książek Strangers Among Us i The World to Come

Wkraczając w trzecie millenium, stajemy przed proroctwami przyszłości kończącej się apokalipsą, poprzez dewastację ziemi, klimatu i obecnego porządku świata. Według jasnowidzącej Patricia Cori, świadomość sądu ostatecznego wniknęła w każdą warstwę ludzkich myśli i zachowań – pozbawiło nas to siły i wyalienowało od naszego otoczenia i siebie nawzajem.

Kosmos Duszy przebudza naszą zdolność do uniknięcia przeznaczenia ludzkości i Ziemi, prowadząc nas do przekształcenia naszych obaw w pozytywne działania – zarówno jako osobne jednostki, jak i członków wielkiej rodziny bytów. Jesteśmy chronieni, wspomagani i uczymy się od bytów spoza naszyj trójwymiarowej galaktyki – poprzez strażników oddanych transformacji ludzkiej świadomości. Pierwsza książka z trylogii Przekazy z Syriusza, Kosmos Duszy przedstawia czytelnikowi tych właśnie strażników, Syriuszy oraz ich zdumiewające przesłanie nadziei i pozytywnej transformacji.

Przekazy z Syriusza służą propagowaniu wiedzy zdobytej za pośrednictwem channelingu, pochodzącej od Wysłanników Wysokiej Rady Syriusza – istot z szóstego wymiaru, oddanych sprawie transformacji ludzkiej świadomości. Patricia Cori spisuje przekazy Wysłanników od 1997 roku.

 • Druk na wyłączność dla OSDW „Azymut”
 • Format 123*198, ss. 248; cena det. 35,00 PLN
 • ISBN 978-83-62371-13-6

Ciało astralne

astralbody_sCiało astralne, druga z książek o ciałach subtelnych człowieka, jest narzędziem, które jasnowidzowi przedstawia się jako podobne do ciała fizycznego. Jest ono otoczone wielobarwną aurą i zbudowane z materii o wiele subtelniejszej niż materia fizyczna. Znajdują w nim swój wyraz uczucia i namiętności, pragnienia i emocje, a działa ono jako pomost pomiędzy mózgiem fizycznym a umysłem, funkcjonującym w jeszcze subtelniejszym narzędziu, jakim jest ciało mentalne. Choć każdy człowiek ma ciało astralne i posługuje się nim, to jednak tylko stosunkowo nieliczni ludzie zdają sobie sprawę z jego istnienia, potrafią nad nim panować oraz posługiwać się nim z pełną świadomością.

U człowieka rozwiniętego życie w ciele astralnym podczas snu ciała fizycznego jest aktywne, zajmujące i pożyteczne, a wspomnienia z tego życia można w pewnych warunkach doprowadzić do mózgu fizycznego. Życie takiego człowieka przestaje być łańcuchem dni świadomego istnienia i nocy okrytych zapomnieniem, staje się natomiast życiem ciągłym o nieprzerwanej świadomości, przebiegającym kolejno w świecie fizycznym i świecie astralnym.

Ciało astralne stanowi par excellence przewodnik i narzędzie uczuć i pragnień, toteż znajomość jego budowy i sposobu działania ma doniosłe znaczenie dla zrozumienia różnych stron ludzkiej psychiki, zarówno indywidualnej, jak zbiorowej. Znajomość ta dostarcza także prostego wyjaśnienia mechanizmu wielu zjawisk odkrytych przez współczesną psychoanalizę.

 • Druk na wyłączność dla OSDW „Azymut”
 • Format 123*198, ss. 312; cena det. 39,00 PLN
 • ISBN 978-83-62371-16-7

Ciało eteryczne

ethericbodyCiało eteryczne jest pierwszą pozycją w cyklu książek poruszających zagadnienia związane z ciałami człowieka.

Zawiera zwięzłą syntezę wiadomości dotyczących sobowtóra eterycznego oraz zjawisk z nim związanych. Sobowtór eteryczny jest niezbędny do życia ciała fizycznego, nie stanowi jednak – ściśle rzecz ujmując – odrębnego i niezależnego przewodnika świadomości. Pobierając i rozdzielając siłę życiową zrodzoną przez Słońce, jest ściśle związany z fizycznym zdrowiem naszego organizmu. Posiada własne czakry (czyli ośrodki siły), z których każdy ma do spełnienia swoją własną funkcję.

Nasza pamięć o sennych doznaniach i wrażeniach zależy w głównym stopniu od działania materii eterycznej. Odgrywa doniosłą rolę w ukonstytuowaniu ciała fizycznego, które ma służyć inkarnującemu się ego. Podobnie jak ciało fizyczne, umiera i rozpada się, dzięki czemu »dusza« może przejść w następny okres swej cyklicznej podróży. Ciało eteryczne pozostaje w szczególnym związku z leczeniem magnetycznym, jak i mesmeryzmem – zarówno gdy chodzi o uzdrowienie, jak i znieczulenie lub trans. Jest głównym czynnikiem sprawczym zjawisk mających miejsce podczas seansów spirytystycznych, np. pukania, poruszania przedmiotami, różnego rodzaju materializacji.

Rozwój zdolności eterycznych obdarza człowieka nowymi możliwościami, niedostępnymi dla przeciętnego śmiertelnika. Ciało eteryczne dostarcza materiał, z którego formuje się substancja zwana ektoplazmą.

 • Druk na wyłączność dla OSDW „Azymut”
 • Format 123*198, ss. 152; cena det. 29,00 PLN
 • ISBN 978-83-62371-15-0