Druk na zlecenie

Wydawnictwo WronaZielona oferuje możliwość druku książek, których nakłady już są wyczerpane, w pojedynczych ilościach.

W odpowiedzi na liczne zapytania czytelników wydawnictwo WronaZielona przyjmie do realizacji autorskie opracowania ze szczególnym uwzględnieniem nieznanych dotąd twórców. Zapewniamy fachową i rzetelną obsługę merytoryczną, redakcję, korektę oraz przygotowanie projektu okładki, także uwzględniając sugestie autora. Jesteśmy znani z wysokiej jakości wydawanych przez nas książek, a logo wydawnictwa jest znane i rozpoznawane na ezoterycznym rynku wydawniczym. Książki na zlecenie wydajemy za pieniądze własne autorów, dążąc do zminimalizowania kosztów wydania bez obniżania jakości wydawanych pozycji i zapewnienia twórczej satysfakcji. Autorom zgłaszanych prac gwarantujemy zwrot kosztów wydania w zależności od ilości sprzedanych egzemplarzy.