Ciało astralne

astralbody_sCiało astralne, druga z książek o ciałach subtelnych człowieka, jest narzędziem, które jasnowidzowi przedstawia się jako podobne do ciała fizycznego. Jest ono otoczone wielobarwną aurą i zbudowane z materii o wiele subtelniejszej niż materia fizyczna. Znajdują w nim swój wyraz uczucia i namiętności, pragnienia i emocje, a działa ono jako pomost pomiędzy mózgiem fizycznym a umysłem, funkcjonującym w jeszcze subtelniejszym narzędziu, jakim jest ciało mentalne. Choć każdy człowiek ma ciało astralne i posługuje się nim, to jednak tylko stosunkowo nieliczni ludzie zdają sobie sprawę z jego istnienia, potrafią nad nim panować oraz posługiwać się nim z pełną świadomością.

U człowieka rozwiniętego życie w ciele astralnym podczas snu ciała fizycznego jest aktywne, zajmujące i pożyteczne, a wspomnienia z tego życia można w pewnych warunkach doprowadzić do mózgu fizycznego. Życie takiego człowieka przestaje być łańcuchem dni świadomego istnienia i nocy okrytych zapomnieniem, staje się natomiast życiem ciągłym o nieprzerwanej świadomości, przebiegającym kolejno w świecie fizycznym i świecie astralnym.

Ciało astralne stanowi par excellence przewodnik i narzędzie uczuć i pragnień, toteż znajomość jego budowy i sposobu działania ma doniosłe znaczenie dla zrozumienia różnych stron ludzkiej psychiki, zarówno indywidualnej, jak zbiorowej. Znajomość ta dostarcza także prostego wyjaśnienia mechanizmu wielu zjawisk odkrytych przez współczesną psychoanalizę.

  • Druk na wyłączność dla OSDW „Azymut”
  • Format 123*198, ss. 312; cena det. 39,00 PLN
  • ISBN 978-83-62371-16-7