Ciało przyczynowe

casualbody_sW poprzednich trzech tomach tej serii, a mianowicie w »Ciele eterycznym«. »Ciele astralnym« i »Ciele mentalnym«, opisany został przebieg życia każdego z tych trzech wyższych narzędzi człowieka.

Studia nad ciałem przyczynowym wchodzą w nową fazę i przegląd ewolucji człowieka musi mieć o wiele szerszy zasięg. Powodem tego jest fakt, że podczas gdy ciała: eteryczne, astralne i mentalne istnieją tylko w ciągu jednej ludzkiej inkarnacji, to znaczy są wyraźnie śmiertelne, to ciało przyczynowe istnieje przez czas całej ewolucji człowieka, w ciągu wielu inkarnacji, i dlatego jest względnie nieśmiertelne — ponieważ istnieje moment, kiedy człowiek po zakończeniu swej normalnej ludzkiej ewolucji rozpoczyna ponadnormalną ewolucję i traci ciało przyczynowe, w którym żył i rozwijał się podczas minionych wieków…

Należy odkryć i zbadać pochodzenie oraz narodzenie ciała przyczynowego, to znaczy poznać, jak się ono uformowało na początku. Stwierdzając, że ma początek, dostrzegamy natychmiast, że nie tylko musi ono mieć swój koniec, ale także istnieje jako inna forma świadomości, która posługuje się ciałem przyczynowym, podobnie jak ego w ciele przyczynowym posługuje się ciałami osobowości. Tą inną formą świadomości jest oczywiście ludzka monada…

Szczegółowe poznanie istoty ego, które mieszka w ciele przyczynowym i nim się posługuje, rzutując w niego cykl reinkarnacji. Musimy poznać to, co nazywa się triszną, pragnieniem, i jest prawdziwą przyczyną reinkarnacji.

  • Druk na wyłączność dla OSDW „Azymut”
  • Format 123*198, ss. 432; cena det. 39,00 PLN
  • ISBN 978-83-62371-18-1

Ciało mentalne

mentalbody_sJest to trzecia — po »Ciele eterycznym« i »Ciele astralnym« — książka z serii omawiającej poszczególne ciała subtelne człowieka. Jej tematem jest struktura i funkcje ciała mentalnego oraz życie w świecie mentalnym (po śmierci fizycznej i astralnej). Przede wszystkim zajmiemy się ciałem mentalnym jako narzędziem, za pomocą którego przejawia się jaźń jako konkretny intelekt i w którym rozwijają się zdolności umysłu, z pamięcią i wyobraźnią włącznie; w ostatnich stadiach ewolucji człowieka służy ono za oddzielne i samoistne narzędzie świadomości, w którym człowiek może żyć i działać całkiem niezależnie od ciała fizycznego i mentalnego.

Psychologia okultystyczna dzieli umysł człowieka na dwie odrębne części: ciało mentalne zajmujące się szczegółami i tym, co nazywamy konkretnymi myślami; ciało przyczynowe, które zajmuje się zasadami i abstrakcyjnymi, oderwanymi myślami. Tak więc ciało mentalne ma do czynienia z myślami mającymi kształt, czyli rupą, natomiast ciało przyczynowe z myślami bez kształtu, czyli arupą.

Analogii może nam tu dostarczyć matematyka: arytmetyka, zajmująca się konkretnymi liczbami, należy do niższej części umysłu; algebra zaś, zajmująca się symbolami oznaczającymi liczby w ogóle, przynależy do wyższej części umysłu. Terminów kształt i bez kształtu nie należy oczywiście rozumieć w sensie absolutnym, lecz względnym.

  • Druk na wyłączność dla OSDW „Azymut”
  • Format 123*198, ss. 408; cena det. 39,00 PLN
  • ISBN 978-83-62371-17-4