Ciało przyczynowe

casualbody_sW poprzednich trzech tomach tej serii, a mianowicie w »Ciele eterycznym«. »Ciele astralnym« i »Ciele mentalnym«, opisany został przebieg życia każdego z tych trzech wyższych narzędzi człowieka.

Studia nad ciałem przyczynowym wchodzą w nową fazę i przegląd ewolucji człowieka musi mieć o wiele szerszy zasięg. Powodem tego jest fakt, że podczas gdy ciała: eteryczne, astralne i mentalne istnieją tylko w ciągu jednej ludzkiej inkarnacji, to znaczy są wyraźnie śmiertelne, to ciało przyczynowe istnieje przez czas całej ewolucji człowieka, w ciągu wielu inkarnacji, i dlatego jest względnie nieśmiertelne — ponieważ istnieje moment, kiedy człowiek po zakończeniu swej normalnej ludzkiej ewolucji rozpoczyna ponadnormalną ewolucję i traci ciało przyczynowe, w którym żył i rozwijał się podczas minionych wieków…

Należy odkryć i zbadać pochodzenie oraz narodzenie ciała przyczynowego, to znaczy poznać, jak się ono uformowało na początku. Stwierdzając, że ma początek, dostrzegamy natychmiast, że nie tylko musi ono mieć swój koniec, ale także istnieje jako inna forma świadomości, która posługuje się ciałem przyczynowym, podobnie jak ego w ciele przyczynowym posługuje się ciałami osobowości. Tą inną formą świadomości jest oczywiście ludzka monada…

Szczegółowe poznanie istoty ego, które mieszka w ciele przyczynowym i nim się posługuje, rzutując w niego cykl reinkarnacji. Musimy poznać to, co nazywa się triszną, pragnieniem, i jest prawdziwą przyczyną reinkarnacji.

  • Druk na wyłączność dla OSDW „Azymut”
  • Format 123*198, ss. 432; cena det. 39,00 PLN
  • ISBN 978-83-62371-18-1