Piąta Ewangelia z suplementem

vewangelia_sTa Praewangelia przez wiele lat była przechowywana w jednym z buddyjskich klasztorów w Tybecie, aby nie skalały jej ręce fałszerzy. Zawiera ona wydarzenia, rozmowy oraz wypowiedzi Jezusa, pogłębiające i wyjaśniające rzeczywisty sens Jego nauki, których nie ma w pozostałych czterech, obowiązujących oficjalnie, zwanych Kanonicznymi. Dwa najbardziej istotne elementy, odróżniające V Ewangelię od pozostałych, to braterski stosunek Jezusa do zwierząt i wielokrotnie akcentowana idea reinkarnacji. Tekst Ewangelii życia doskonałego można uznać za miarodajny, wolny od przeróbek, jakie czyniono po soborze nicejskim w 325 r. Może on jednak zawierać błędy czy też nieścisłości, obciążające autora (autorów?) Piątej Ewangelii.

Krytyczne i szczegółowe objaśnienia, jak i dodatkowe informacje, są zawarte w Suplemencie. Nowe fakty i prawidłowe sformułowania nauk Mistrza Jezusa, wzbogacone analizą kontrowersyjnych fragmentów tekstu V Ewangelii oraz komentarzem, zarówno ezoterycznym, jak i opartym na aktualnej wiedzy i dostępnych dowodach pozwalają Czytelnikowi na indywidualną ocenę w oparciu o logiczne rozumowanie.

  • Druk na wyłączność dla OSDW „Azymut”
  • Format A-5, ss. 360; cena det. 38,00 PLN
  • ISBN 978-83-62371-11-2