Słowa mądrości

slowamadrosci_mŻyjemy w niesamowitym czasie ogromnych zmian na Ziemi. Wkraczamy w nową duchową epokę, która będzie charakteryzowała się wyższymi wibracji pełnymi miłości i mądrości. Czeka nas wielka transformacja, zarówno indywidualna, jak i globalna, przejawiająca się we wszystkich dziedzinach życia.

Książka przedstawia wybrane przekazy Wywyższonych Nauczycieli, takich jak: Jezus, El-Morya, Kuthumi, Saint Germain, Serapis Bey, którzy przekazują nam swoją wiedzę oraz mądrość, dotyczącą wszystkich aspektów naszego życia – zdrowia, religii, nauki czy pracy. Opisują budowę Wszechświata, praw w nim zachodzących a także udzielają nam wskazówek jak możemy najlepiej przygotować się do nadchodzących zmian.

Od nas, tylko i wyłącznie od nas samych zależy, jak długo i w jaki sposób będą zachodzić zmiany na naszej planecie – Ziemi. To my jesteśmy w pełni i całkowicie odpowiedzialni za wszystko, co nas spotyka i otacza. Naszymi myślami i uczuciami kreujemy nasz świat!

  • Format B-6; s.300, cena det. 28,90 PLN
  • Oprawa miękka, matowa
  • ISBN 978-83-924222-9-7

Piąta Ewangelia z suplementem

vewangelia_sTa Praewangelia przez wiele lat była przechowywana w jednym z buddyjskich klasztorów w Tybecie, aby nie skalały jej ręce fałszerzy. Zawiera ona wydarzenia, rozmowy oraz wypowiedzi Jezusa, pogłębiające i wyjaśniające rzeczywisty sens Jego nauki, których nie ma w pozostałych czterech, obowiązujących oficjalnie, zwanych Kanonicznymi. Dwa najbardziej istotne elementy, odróżniające V Ewangelię od pozostałych, to braterski stosunek Jezusa do zwierząt i wielokrotnie akcentowana idea reinkarnacji. Tekst Ewangelii życia doskonałego można uznać za miarodajny, wolny od przeróbek, jakie czyniono po soborze nicejskim w 325 r. Może on jednak zawierać błędy czy też nieścisłości, obciążające autora (autorów?) Piątej Ewangelii.

Krytyczne i szczegółowe objaśnienia, jak i dodatkowe informacje, są zawarte w Suplemencie. Nowe fakty i prawidłowe sformułowania nauk Mistrza Jezusa, wzbogacone analizą kontrowersyjnych fragmentów tekstu V Ewangelii oraz komentarzem, zarówno ezoterycznym, jak i opartym na aktualnej wiedzy i dostępnych dowodach pozwalają Czytelnikowi na indywidualną ocenę w oparciu o logiczne rozumowanie.

  • Druk na wyłączność dla OSDW „Azymut”
  • Format A-5, ss. 360; cena det. 38,00 PLN
  • ISBN 978-83-62371-11-2