Ciało mentalne

mentalbody_sJest to trzecia — po »Ciele eterycznym« i »Ciele astralnym« — książka z serii omawiającej poszczególne ciała subtelne człowieka. Jej tematem jest struktura i funkcje ciała mentalnego oraz życie w świecie mentalnym (po śmierci fizycznej i astralnej). Przede wszystkim zajmiemy się ciałem mentalnym jako narzędziem, za pomocą którego przejawia się jaźń jako konkretny intelekt i w którym rozwijają się zdolności umysłu, z pamięcią i wyobraźnią włącznie; w ostatnich stadiach ewolucji człowieka służy ono za oddzielne i samoistne narzędzie świadomości, w którym człowiek może żyć i działać całkiem niezależnie od ciała fizycznego i mentalnego.

Psychologia okultystyczna dzieli umysł człowieka na dwie odrębne części: ciało mentalne zajmujące się szczegółami i tym, co nazywamy konkretnymi myślami; ciało przyczynowe, które zajmuje się zasadami i abstrakcyjnymi, oderwanymi myślami. Tak więc ciało mentalne ma do czynienia z myślami mającymi kształt, czyli rupą, natomiast ciało przyczynowe z myślami bez kształtu, czyli arupą.

Analogii może nam tu dostarczyć matematyka: arytmetyka, zajmująca się konkretnymi liczbami, należy do niższej części umysłu; algebra zaś, zajmująca się symbolami oznaczającymi liczby w ogóle, przynależy do wyższej części umysłu. Terminów kształt i bez kształtu nie należy oczywiście rozumieć w sensie absolutnym, lecz względnym.

  • Druk na wyłączność dla OSDW „Azymut”
  • Format 123*198, ss. 408; cena det. 39,00 PLN
  • ISBN 978-83-62371-17-4