Ciało przyczynowe

casualbody_sW poprzednich trzech tomach tej serii, a mianowicie w »Ciele eterycznym«. »Ciele astralnym« i »Ciele mentalnym«, opisany został przebieg życia każdego z tych trzech wyższych narzędzi człowieka.

Studia nad ciałem przyczynowym wchodzą w nową fazę i przegląd ewolucji człowieka musi mieć o wiele szerszy zasięg. Powodem tego jest fakt, że podczas gdy ciała: eteryczne, astralne i mentalne istnieją tylko w ciągu jednej ludzkiej inkarnacji, to znaczy są wyraźnie śmiertelne, to ciało przyczynowe istnieje przez czas całej ewolucji człowieka, w ciągu wielu inkarnacji, i dlatego jest względnie nieśmiertelne — ponieważ istnieje moment, kiedy człowiek po zakończeniu swej normalnej ludzkiej ewolucji rozpoczyna ponadnormalną ewolucję i traci ciało przyczynowe, w którym żył i rozwijał się podczas minionych wieków…

Należy odkryć i zbadać pochodzenie oraz narodzenie ciała przyczynowego, to znaczy poznać, jak się ono uformowało na początku. Stwierdzając, że ma początek, dostrzegamy natychmiast, że nie tylko musi ono mieć swój koniec, ale także istnieje jako inna forma świadomości, która posługuje się ciałem przyczynowym, podobnie jak ego w ciele przyczynowym posługuje się ciałami osobowości. Tą inną formą świadomości jest oczywiście ludzka monada…

Szczegółowe poznanie istoty ego, które mieszka w ciele przyczynowym i nim się posługuje, rzutując w niego cykl reinkarnacji. Musimy poznać to, co nazywa się triszną, pragnieniem, i jest prawdziwą przyczyną reinkarnacji.

  • Druk na wyłączność dla OSDW „Azymut”
  • Format 123*198, ss. 432; cena det. 39,00 PLN
  • ISBN 978-83-62371-18-1

Numerologia czasu teraźniejszego

Numerologiact_sTrzecia, a zarazem ostatnia książka Cesarzowej polskiej Numerologii – Nataszy Czarmińskiej. Prosto i dogłębnie wyjaśnia dlaczego przychodzimy na Ziemię. Dzięki przejrzyście opisanym kodom wpływów możemy poznać i zrozumieć wibracje liczb, które towarzyszą nam od pierwszych chwil naszego pobytu na świecie, a także świadomie podejmować decyzje, dotyczące kreowania naszego życia.

Energetyczny kod jest zawarty w dacie urodzenia, zaś imię i nazwisko stanowią narzędzia, którymi określona została nasza ziemska tożsamość. Dzięki liczbom zrozumiemy prawa rządzące naszym rozwojem, łatwiej uwolnimy się od wrażenia, iż nasze życie toczy się w jakimś labiryncie.

Pitagoras,  filozof, matematyk i mag, twierdził, że wszystko jest liczbą, zatem w liczbie wszystko da się wyrazić i przedstawić. Wszechświat wibruje a wraz z nim wibrują wszystkie istnienia, w ślad za tym  wszystkiemu i każdemu można przyporządkować określoną wibrację wyrażoną liczbą lub zbiorem liczb. Takie są w skrócie założenia numerologii nauki wywodzącej się ze starożytnej Babilonii, Egiptu i Grecji. Wpływ przekonania o doniosłym znaczeniu liczby odnaleźć można w Biblii,  począwszy od Księgi Stworzenia. Numerologia znalazła podatny grunt w żydowskiej filozofii spekulatywnej, jaką była i jest kabała mistyczna, nauka oparta między innymi na Torze i Księdze Jezirach.

Numerologia zakłada, że wszystko, co nas otacza i dotyczy, ma swoje odniesienie w wibracjach i stanach natury, które to najpełniej wyraża liczba będąca symbolem różnych poziomów i kształtów rzeczywistości. Współczesna fizyka i mechanika kwantowa zakłada, że materia — w jakimkolwiek była by miejscu bądź stanie — bez przerwy wibruje a każda najmniejsza nawet cząstka znajduje się w ciągłym ruchu i właśnie to leży u podstaw twierdzenia, że życie jest liczbą. Praktycznie numerologia zajmuje się badaniem wpływu dnia godziny miejsca urodzenia na nasze życie oraz bada wibracje naszych imion, nazwiska, przezwisk i pseudonimów, które razem tworzą portret numerologiczny i, tak jak astrologia ma swoją strywializowaną formę w postaci horoskopu znaku urodzenia słońca, tak numerologia ma swoją popularną i uproszczoną formę w postaci wyrywkowego zliczania samej daty urodzenia czy też imienia. Taka analiza jest niepełna i często fałszywa, gdyż nie uwzględnia całego spektrum wibracji.

W numerologii zakłada się, że całą rzeczywistość można wyrazić w liczbach pojedynczych od 1 do 9. Zero jest pustką i nicością i samo w sobie nie jest dla numerologii istotne. Każdą liczbę można wyrazić w zredukowanej formie. Inaczej mówiąc 25 będzie siódemką 2+5=7 zaś 126 to dziewiątka 1+2+6=9, itd. Istnieje także zasada nieredukowania liczb mistrzowskich: to znaczy 11, 22, 33, 44 są doskonałe i nie można ich redukować, choć w domyśle są dwójką, czwórką, szóstką, ósemką.

Liczby dają klucz, pozwalający wniknąć głęboko we własne życie.

  • Format B-5, ss. 314; cena det. 37,70 PLN
  • ISBN 978-83-924222-2-8

Los barwą malowany

Losbm_sPoruszane w książce zagadnienia prowadzą nie tylko do pozbycia się strachu przed tym co nas czeka w przyszłości, ale pomagają też zrozumieć i rozliczyć przeszłość, zbudować w człowieku poczucie swojej wartości, zauważyć własną indywidualność i prawo do dysponowania własnym losem, a także wzmocnić własną siłę, potrzebę miłości i akceptację siebie.

To opowieść o życiu człowieka, przedstawiona przez pryzmat rozwoju duchowego i reinkarnacji. Pokazuje jego dzieje w pojedynczym, pełnym cyklu inkarnacyjnym, począwszy od okresu sprzed urodzin, poprzez życie na Ziemi, aż do finału po drugiej stronie. Losy bohatera przeplatają się z rozważaniami z pogranicza ezoteryki, duchowości i spraw życiowych, niekiedy pozornie banalnych, a jakże istotnych dla zrozumienia reinkarnacji.

Atutem są dialogi głównego bohatera z innymi postaciami, jak również osobiste monologi i przemyślenia, które uwidaczniają związki duchowe z codziennymi sprawami. Los Barwą Malowany wskazuje na szereg prawd, dzięki którym znika lęk przed śmiercią.

Do książki dołączona płyta CD z programem Anioły Kabały.

  • Format B-5, ss. 255; cena det. 32,00 PLN
  • Oprawa miękka, foliowana.
  • ISBN 83-919656-9-4.