Ciało eteryczne

ethericbodyCiało eteryczne jest pierwszą pozycją w cyklu książek poruszających zagadnienia związane z ciałami człowieka.

Zawiera zwięzłą syntezę wiadomości dotyczących sobowtóra eterycznego oraz zjawisk z nim związanych. Sobowtór eteryczny jest niezbędny do życia ciała fizycznego, nie stanowi jednak – ściśle rzecz ujmując – odrębnego i niezależnego przewodnika świadomości. Pobierając i rozdzielając siłę życiową zrodzoną przez Słońce, jest ściśle związany z fizycznym zdrowiem naszego organizmu. Posiada własne czakry (czyli ośrodki siły), z których każdy ma do spełnienia swoją własną funkcję.

Nasza pamięć o sennych doznaniach i wrażeniach zależy w głównym stopniu od działania materii eterycznej. Odgrywa doniosłą rolę w ukonstytuowaniu ciała fizycznego, które ma służyć inkarnującemu się ego. Podobnie jak ciało fizyczne, umiera i rozpada się, dzięki czemu »dusza« może przejść w następny okres swej cyklicznej podróży. Ciało eteryczne pozostaje w szczególnym związku z leczeniem magnetycznym, jak i mesmeryzmem – zarówno gdy chodzi o uzdrowienie, jak i znieczulenie lub trans. Jest głównym czynnikiem sprawczym zjawisk mających miejsce podczas seansów spirytystycznych, np. pukania, poruszania przedmiotami, różnego rodzaju materializacji.

Rozwój zdolności eterycznych obdarza człowieka nowymi możliwościami, niedostępnymi dla przeciętnego śmiertelnika. Ciało eteryczne dostarcza materiał, z którego formuje się substancja zwana ektoplazmą.

  • Druk na wyłączność dla OSDW „Azymut”
  • Format 123*198, ss. 152; cena det. 29,00 PLN
  • ISBN 978-83-62371-15-0